Terapia liekmi

Nie všetky lieky používané v psychiatrii (psychofarmaká) sú u sociálnej fóbie vhodné. Lieky, ktoré sa bežne používajú na rýchle zníženie úzkosti, teda anxiolytiká (napr. Diazepam, Oxazepam), príliš vhodné nie sú.

Krátkodobo síce sociálne úzkosť zníži, dlhodobo však účinnosť strácajú a ľahko na ne vzniká lieková závislosť. Pre krátkodobé zníženie úzkosti na začiatku liečby sociálnej fóbie sú účinnejšie tzv vysoko potentný benzodiazepíny ako klonazepam alebo alprazolam.

Vhodnejšie sú antidepresíva, najmä skupiny liekov ako SSRI (escitalopram, paroxetín, fluoxetín, citalopram, sertralín alebo fluvoxamín), SNRI (venlafaxín), RIMA (moklobemid) či NDRI (bupropión).

Antidepresíva sú lieky, ktoré umožňujú lepší prenos signálu v niektorých neurotransmiterových systémoch mozgu tým, že zvyšujú dostupnosť chemických prenášačov na nervových zakončeniach.

Tým dochádza k postupnému odznievaniu sociálnej fóbie. Vzhľadom k tomu, že úprava nervového prenosu trvá rádovo 10-14 dní a utváranie odvážnejším správanie ešte dlhšie, prvé prejavy účinku antidepresív sa u sociálnej fóbie dostavujú väčšinou po 8-12 týždňoch podávania lieku.

Býva to teda o niečo neskôr, ako sa bežne objavia účinok antidepresív u depresií. Antidepresíva sú veľmi účinné a nevzniká na ne závislosť.

Ako dlho trvá liečba antidepresívami?


Je veľmi dôležité neprerušiť liečbu antidepresívami predčasne. To by mohlo spôsobiť rýchly návrat príznakov. Aj po odznení úzkostných stavov je nutné v užívaní liekov pokračovať. Podľa odporúčaní expertov by malo podávanie antidepresív trvať ešte najmenej 12-18 mesiacov po odznení sociálnej fóbie, pri závažnejšom priebehu i dlhšie.

SSRI = selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SNRI = inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu, RIMA = reverzibilné inhibítory monoaminooxidázy A, NDRI = inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu a dopamínu 

#16