Sociálna fóbia následky

Samota
život bez partnera je častejší práve u ľudí so sociálnou fóbiou.

Zákaz oddelenia sa od rodičov
sú na nich často závislí a nechcú začať žiť samostatne.

Študijné problémy 
je zrejmý veľký strach zo skúšania pred triedou alebo pred komisiou. Často sa potom neprihlási k ďalšiemu štúdiu alebo štúdium predčasne ukončí, aj keď inak pre neho majú všetky predpoklady.

Problémy v zamestnaní  
vyhýbanie sa neformálnym kontaktom, ktoré v práci vždy existujú. Problémy sa týkajú najmä spoločného pitie kávy, stolovania a i. Časté odmietania povýšenia, ktoré so sebou nesie nutnosť častejších kontaktov s druhými ľuďmi, rozprávanie na schôdzach, rokovania s cudzími ľuďmi.

Postupne vznikajúce závislosť na alkohole alebo drogách, ktoré znižujú napätie a úzkosť, a tak robia človeka krátkodobo odvážnejším a viac uvoľneným. Bohužiaľ u úzkostných ľudí vzniká na ne čoskoro závislosť a úzkosť sa bez ich použitia zvyšuje. Postupne vznikajú psychické aj telesné prejavy závislosti na alkohole s nastupujúcimi zdravotnými aj ekonomickými dôsledkami.

• Epizódy depresívnej nálady a bohužiaľ i pokusy o samovraždu. Iné, častejšie sa objavujúce, psychické poruchy sú panická porucha, agorafóbia, generalizovaná úzkostná porucha. Cez tieto problémy rada ľudí so sociálnou fóbiou vôbec nevyhľadá odbornú liečbu.

Najčastejšie dôvody s nevyhledania liečby

prijatie hanblivosti ako normálne ľudské charakteristiky
stigma psychickej choroby
• strach z rozhovoru s neznámymi ľuďmi
• presvedčenie, že neexistuje účinná liečba
• rozvoj zabezpečovacích a vyhýbavých stratégií, ktoré umožňujú úzkosť neprežívať - avšak za cenu ochudobnenie života
• znechutenie postoja zdravotných profesionálov

#5