Negatívny sebaobraz

Ide o zrakový, myšlienkový a pocitový stereotyp, ktorý si rad ľudí so sociálnou fóbiou o sebe vytvorí. Často pochádza z puberty alebo dokonca z detských rokov.

Človek ako by sa videl, ako zlyháva, je neschopný reagovať, alebo naopak neprimerane reaguje. Niekedy ide o jasné vybavenia si situácie, kedy zažil výsmech v škole alebo zosmiešnenie pred partiou alebo odmietnutie od dievčaťa (chlapca).

Inokedy si nespomína na žiadnu takú udalosť, ale predstavuje si seba samého ako zlyhávajúceho a trápneho. Ak ste si taký sebaobraz vytvorili, môžete si ho v ľubovoľnej chvíli vybaviť a vyvolať tak úzkosť, a to často tesne pred sociálnou situáciou, ktoré sa obávate.

Negatívny sebaobraz u ľudí trpiacich sociálnou fóbiou je hrubo skreslený pohľad na seba samého, ktorému však človek verí, ako by to bola pravda. Ak mu druhí hovoria, že situácia zvláda lepšie, než zodpovedá jeho sebaobrazu, spravidla druhým neverí a myslí si, že mu zo súcitu lichotia.

#10