Sociálna Fóbia

Čo je Sociálna Fóbia

Prejavuje sa strachom zo sociálnych situácií. Často začína v puberte, v dospievaní, menej často môže začať neskôr.

Človek trpiaci sociálnou fóbiou sa bojí spoločenského styku s inými ľuďmi. Často nemôže v ich prítomnosti hovoriť, jesť, písať, telefonovať, spievať a pod.

Jadrom tohto strachu je obava zo zvedavých či pátravých pohľadov iných ľudí. zvyčajne sa dajú určiť konkrétne sociálne situácie, v ktorých človek pociťuje väčší strach - napr keď sa má zúčastniť nejakej dôležitej schôdze či stretnutia.

Naopak sú situácie, kedy je strach menší, napríklad medzi príbuznými. Mnoho ľudí, ktorí trpia sociálnou fóbiou, sa navyše obáva, že sa v danej sociálnej situácii úplne prestanú ovládať, že   strach ich úplne premôže a začnú panikáriť ,alebo ešte niečo horšie.

Tento strach býva spojený s túžbou vyhnúť sa danej situácii. To vedie k vyhýbaniu sa pobytu v spoločnosti, najmä v malých skupinkách. najradšej sú doma, nechodia medzi ľudí, odmietajú pozvanie do spoločnosti, nepozývajú návštevy a pod.

Môžu mať tiež problémy s nakupovaním v obchodoch, kde predavačka obsluhuje za pultom osobne. V zamestnaní sa vyhýbajú stretnutiam personálu, schôdzam i neformálnej zábave s kolegami po práci.

Situácie môžu byť veľmi špecifické (tj obmedzujúce sa napr. sa spoločne stravovať alebo rozprávanie na verejnosti, stretnutie s neznámym, telefonovanie, používanie verejnej toalety) alebo difúzne (tj zahŕňajúcu takmer všetky sociálne situácie mimo rodinný kruh). Sociálna fóbia je zvyčajne spojená s nízkym sebahodnotením, obavou z autorít a strachom z kritiky.

# 1