Kedy sa sociálna Fóbia objavuje?

Počas svojho života trpí sociálnou fóbiou odhadom 3 až 13% populácie. 1-3% ľudí trpí sociálnou fóbiou v ktoromkoľvek čase. Hanblivosť je ešte častejšia.

Okolo 80-90% ľudí má niekedy vo svojom živote obdobie, kedy sa nadmerne hanbí. V jednom časovom priereze má tento problém medzi 30-40% populácie.

Táto fóbia zo sociálnych situácií vzniká obvykle okolo puberty, najčastejšie vo veku medzi 14-20 rokmi, teda vo vývojovom období, kedy je častá hanblivosť.

Bežne majú mladí ľudia strach z oslovenia druhého pohlavia, z prvej schôdzky a pod. U ľudí zo sociálnou fóbiou však v týchto situáciách nedôjde k adaptácii a zníženiu hanby.

Naopak sa týmto situáciám vyhýbajú, takže časom sa na ne stanú precitlivení. Niekedy však dochádza k recidíve problémov, ktoré už boli niekedy v živote prekonané.

Sociálna fóbia sa objavuje rovnako často u mužov ako u žien. Nezáleží na inteligencií, vzdelaní, ekonomickom zázemí, zamestnaní.

#3