Ako sa Sociálna Fóbia prejavuje

Sociálna Fóbia príznaky


• strach zo skúmavých pohľadov iných osôb v sociálnych situáciách
• výrazný a pretrvávajúci strach zo situácií, v ktorých sa môžu objaviť rozpaky alebo poníženie
vyhýbanie sa obávaným situáciám
• strach, ktorý je ochromujúci a vyvoláva výrazný distres

Strach z odmietnutia býva niekedy sústredený na špecifické telesné fenomény. Mnoho ľudí so sociálnou fóbiou sa sťažuje na červenanie sa, ťažkosti pri pohľade z očí do očí, trasenie rúk, pocity na zvracanie alebo naliehavú potrebu močiť - čo sú druhotné príznaky úzkosti.

Niekedy je človek presvedčený, že je to hlavný problém. Inokedy je strach z hodnotenia druhými sústredený na telesné rysy - akné, holohlavosť, veľký nos, ustupujúca brada, malé pohlavia, predkus. Nápadné je vyhýbanie sa sociálnym situáciám, ktoré v extrémnych prípadoch môže viesť k takmer úplnej sociálnej izolácii.

Najbežnejšie prejavy sociálnej fóbie


• strach byť stredom pozornosti
• strach hovoriť pred autoritou, pred skupinou, na večierku
• strach jesť pred ľuďmi
• strach povedať nie alebo požiadať o to, čo potrebujeme a máme na to právo
• strach z použitia verejných toaliet
• strach, že sa druhí na nás dívajú
• strach, že sa znemožníme
• strach, že sa budeme neprirodzene správať
• strach písať na verejnosti (podpísať sa na pošte, vypĺňať formulára)
• strach telefonovať
• strach nadviazať konverzáciu, udržovať ju
• vyhýbanie sa sociálnym situáciám
nepríjemné telesné príznaky pri expozícii (červenanie, tras, zovreté hrdlo, pocity na zvracanie, búšenie srdca, potenie, ťažkosti s dychom, nutkanie na močenie alebo stolicu a pod)
#2