Charakteristiky sociálnej fóbie

Sociálna fóbia je výrazný strach - fóbie, pre ktoré je typické, že sa objavuje v medziľudských situáciách - sociálna úzkosť. Aj je jedinec vystavený sociálnym situáciám, objavia sa typické príznaky.

Fóbia 

Fóbia je iracionálny (nerozumný) strach zo situácie, v ktorej bežne ľudia veľký strach nemávajú. Trpiaci vedia, že v skutočnosti sú ich obavy prehnané, avšak svoju úzkosť nedokážu ovládnuť a týmto situáciám sa vyhýbajú alebo ich znášajú s pocitom hrôzy.

Samotné pomyslenie subjektu, že sa dostane do fóbické situácie, vyvolá zvyčajne anticipačnej úzkosť (úzkosť z očakávania). Nie každý človek, ktorý trpí sociálnou fóbiou, sa bojí rovnakého druhu odmietnutie.

Niekto sa obáva, že si o ňom druhí budú myslieť, že je hlúpy, iný, že sa chová nenormálne alebo že bude nudný, nápadný a pod.

Niektorí sa boja svojej vlastnej reakcie na situáciu - majú dojem, že ich nenapadne, čo majú povedať, sčervenajú, zablokujú sa, roztrasú. Iní sa obávajú hlavne ďalších dôsledkov, ktoré by takéto zlyhanie mohlo priviesť - ľudia ich budú ohovárať, strániť sa ich, posmievať sa im. Boja sa, že by pred druhými stratili svoju hodnotu, prestíž a pod.


#6