Bludný kruh príznakov a vyhýbavého správania

Ľudia so sociálnou fóbiou sa pohybujú v bludnom kruhu úzkostných príznakov a vyhýbanie sa sociálnym situáciám. Ak máme strach z reálne nebezpečných veci, naše myšlienky sa zameriavajú na to, čo v danej situácii máme urobiť.

Pokiaľ sú však naše obavy neprimerané a prehnané, často s nimi nevieme robiť nič. To preto, že človek potom v týchto situáciách zameria svoju pozornosť hlavne na samotné pocity strachu, a to vedie k ich zosilneniu. 

Niektorí sa potom začnú v sociálnej situácii potiť, iným sa začnú triasť ruky alebo pri reči zadrhávajú, rozbúši sa im srdce, a niektorí majú pocit, ako by všetko okolo nich bolo neskutočné a ako vo sne. Sú presvedčení, že ostatní to na nich spoznajú a budú ich negatívne hodnotiť. 

Čím viac sa na tieto pocity zameria, tým viac je upevňujú. Dostávajú sa do ďalšieho bludného kruhu - bojí sa samotných pocitov strachu. 

Vyhýbavé a zabezpečovacie správanie a jeho dôsledky


Typické pre sociálnu fóbiu je vyhýbavé správanie. Jeho zmyslom je vyhnúť sa negatívnym pocitom v sociálnej situácii. podarí. Ak sa človeku vyhnúť sa im, pociťovať krátkodobú úľavu, ktorá je vlastne pozitívnym dôsledkom, čo spôsobí ďalšie vyhýbaniu.

Z dlhodobého hľadiska má však vyhýbavé správanie hlavne negatívny dôsledok - zúženie rozsahu aktivít, ktorých sa človek zúčastňuje.

Zabezpečovacie správanie je správanie, ktoré človeka v danej situáciu zabezpečí pred úzkosťou. Napríklad liek na upokojenie alebo pohárik pred obávanou situáciou.

Vyhýbavé a zabezpečovacie správanie  je u sociálnej fóbie často veľmi skryté - býva to najrôznejšie kamuflovanie úzkosti pred druhými, napr odvedenie ich pozornosti inam.

Čo vedie k udržiavaniu sociálnej fóbie? 


Na udržiavanie sociálnej fóbie vedie najčastejšie vyhýbavé a zabezpečovacie správanie, precitlivenosť, nedostatok sociálnych zručností. Ďalej okolie, ktoré svojím správaním človeka sa sociálnou fóbiou odmeňuje.

Sociálna úzkosť udržujú samotnej negatívne myšlienky, anticipačnej úzkosť a samozrejme aj negatívne sebaobraz.

Vyhýbavé a zabezpečovacie správanie a jeho dôsledky


VYHÝBAVÉ A ZABEZPEČOVACIE SPRÁVANIE - v subjektívnom zmysle sa vyhnúť negatívnym pocitom:

• zakaždým, keď sa človek situácii vyhne, má to krátkodobý pozitívny dôsledok - úľavu, čo vedie k ďalšiemu vyhýbaniu
• dlhodobým negatívnym dôsledkom je zúženie rozsahu aktivít
• vzniká PRECITLIVENOSŤ - vzrastajúci nepohoda

v sociálnych situáciách:

- Katastrofizácia predom
- Výberové zameranie na vlastnej nedokonalosti
- Výberové zameranie na odmietavé správanie okolí
- Zveličovanie neúspechu a bagatelizácia úspechov
- Personalizácia až vzťahovačnosť
- Čítanie myšlienok
- Argumentácia emóciami
- Nadmerné zovšeobecnenie - prenos na iné situácie

Odmeňujúce SPRÁVANIE OKOLIA - posilňuje sociálnu fóbiu:

• ľutovanie
• povzbudzovanie vyhýbavého správania
• sústredenie rodiny - človek sa dostáva do centra pozornosti
• riešenie problémov za jedinca so sociálnou fóbiou

DÔSLEDKY

• udržiavanie sociálnej fóbie s vyhýbavým správaním
• stále intenzívnejšie je človek presvedčený o svojej nešikovnosti, kvôli úzkosti má aj reálna potvrdenie zo

#14