Sociálna úzkosť

Sociálna úzkosť je ďaleko častejší ako sociálna fóbia. takmer každý človek zažije občas úzkosť a trému v spoločenskej situácii.

Sociálna úzkosť býva spojená s náročnými situáciami  kedy ľudia bývajú nervózni z toho, že by mohli byť kritizovaní. Vtedy človek často kritizuje vnútri sám seba.

Úzkosť však pre väčšinu ľudí nie je v týchto situáciách tak veľká, aby sa im začali vyhýbať. Preto v týchto prípadoch nehovoríme o sociálnej fóbii, ale o sociálnej úzkosti, strachu alebo o hanby.

Sociálna fóbia znamená ďaleko väčšie utrpenie, pretože sa týka každodenných situácií a človek sa im vyhýba alebo sa zabezpečuje.

Jedným z najčastejších strachov z druhých ľudí je strach z autorít. Väčšina ľudí ho prežíva ako veľmi obťažujúce a obmedzujúce.

Zväzuje ich schopnosť účinne konať, otvorene a smelo hovoriť za seba. Dôvodom často býva autoritárska rodičovská výchova v detstve alebo spôsob, ktorým je učitelia viedli vo škole.

Iným druhom strachu z ľudí je strach zo sebavedomia druhých ľudí. Neistí ľudia sa radšej stýkajú s ľuďmi tiež neistými, alebo sa vyhýbajú ľuďom vôbec, pretože to im pomáha zbaviť sa neistoty.

Sebavedomým ľuďom sa snaží vyhýbať, pretože cudzia istota im naháňa strach - v ich prítomnosti si totiž obzvlášť uvedomujú svoju neistotu.

Typické situácie vyvolávajúce úzkosť 

• byť predstavený neznámej osobe
• vysloviť svoj ​​názor v malej skupine
• prijať návštevu
• jesť pred druhými
• prednášať pred skupinou ľudí
• stretnúť sa s autoritou
• použiť telefón
• byť sledovaný pri nejakej činnosti
#7